Entries by Administrator

Splyňovacia elektráreň

Všeobecne o splyňovaní biomasy Biomasa predstavuje v podmienkach Slovenskej republiky, jeden z najperspektívnejších obnoviteľných energetických zdrojov. Biomasa je organická hmota rastlinného pôvodu a má obnoviteľný charakter. Je zámerne získavaná z poľnohospodárskej činnosti alebo lesníckej činnosti ako odpadový produkt prípadne ako produkt účelovo pestovaný. Efektívne a ekologické využitie biomasy má minimálny negatívny vplyv na životné prostredie.

Energetika

Tvorí základ moderného hospodárstva vyrába elektrickú energiu – plyn, paru, teplo a je súčasťou odvetvia priemyslu palív a energetiky = tažký priemysel. Zdroje na výrobu energie sa delia na: Neobnovitelné – plyn uhlie ropa, urán Obnovitelné – slnko, príliv a odliv veterná energia, voda a geotermálna.