Zruší sa niekedy regulácia cien energií? Energetici by privítali aspoň zmeny

Energetici znova volajú po zmenách pri regulácii cien energií pre domácnosti a malé podniky. Dodávatelia energií sú presvedčení, že cenová regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ovplyvňuje podnikanie v energetike. „Z dlhodobého hľadiska sme proti celoplošnej regulácii a neuznávaniu časti nákladov na dodávku. To bráni rozvoju služieb, nasadzovaniu nových technológií, dosahovaniu cieľov v energetickej efektívnosti a v konečnom dôsledku vedie k zaostávaniu Slovenska za zvyškom Európy,“ uviedol pre agentúru SITA obchodný riaditeľ Východoslovenskej energetiky Miroslav Kulla.

Elektrina žiarovka

Konkurencieschopnosť na trhu je obmedzená

V súčasnosti nastavená cenová regulácia podľa Stredoslovenskej energetiky (SSE) výrazne obmedzuje konkurencieschopnosť na trhu. „V prípade domácností, nie sú medzi jednotlivými dodávateľmi veľké rozdiely v cenách. Súčasná regulácia nedáva veľa možností na väčšiu rôznorodosť ponuky komodít, produktov a služieb s pridanou hodnotou pre zákazníka s aktívnym riadením spotreby na strane odberateľov,“ dodala pre agentúru SITA hovorkyňa SSE Michaela Krivá. Kľúčovú úlohu tak v regulovanom segmente majú podľa stredoslovenských energetikov predajné kanály, ich úspešnosť a efektivita, s ohľadom na akvizičné náklady.

Ide o poslanie úradu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví neplánuje ani do budúcna zrušiť reguláciu cien energií pre domácnosti a malé podniky. „Regulácia cien energií pre domácnosti a malé podniky zostáva naďalej prioritným poslaním úradu, ktoré mu vyplýva z platnej legislatívy SR a EÚ,“ reagoval pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Či regulátor pripúšťa aspoň prehodnotenie a zúženie regulácie nie je jasné. „Všetky prípadné zmeny majú v rukách iba politici, nakoľko úrad ako výsostne odborná a nezávislá inštitúcia sa pri výkone svojej činnosti iba striktne riadi platnou legislatívou, sám nemá zo zákona legislatívnu iniciatívu, teda ani odpoveď nie je v zákonnej kompetencii úradu,“ konštatoval Igaz.