Entries by Henrich Urbanec

AKO ZNEČISTENIE OVZDUŠIA NIČÍ RASTLINY A ZVIERATÁ?

Ako znečistenie ovzdušia ničí rastliny a zvieratá? Znečistenie ovzdušia je uznávaný rozšírený problém, ktorý ovplyvňuje všetky formy života. Keď však myslíme na znečistenie ovzdušia, s najväčšou pravdepodobnosťou nevyvolávame obrazy rastlín a zvierat. Pretože však existujeme súčasne, je dôležité vedieť, ako znečistenie ovzdušia ovplyvňuje voľne žijúce zvieratá. V tomto článku odpovieme na niektoré bežné otázky týkajúce sa znečistenia ovzdušia […]

Ministerstvo prerušilo aukciu na podporu výroby elektriny z OZE

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Dôvodom je podľa rezortu epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. „Ministerstvo hospodárstva SR sa pre takýto postup rozhodlo, aby vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu neznevýhodnilo žiadneho záujemcu. Prioritou je pre nás totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie […]

ŠTÁTNE DOTÁCIE NA ELEKTROMOBILY SA MINULI ZA NIEKOĽKO MINÚT

Štátne dotácie na elektromobily sa minuli za niekoľko minút Foto: ilustračné, SITA/AP Dotácie na elektromobily sú v tejto chvíli vyčerpané. Informuje o tom stránka www.chcemelektromobil.sk. „Všetky finančné prostriedky alokované na túto výzvu sú zarezervované. Ďalší záujemcovia o dotáciu sú, v zmysle výzvy, zaraďovaní do zásobníka žiadateľov,“ uvádza stránka. On-line registrácia záujemcov o dotáciu na elektromobily […]

Zruší sa niekedy regulácia cien energií? Energetici by privítali aspoň zmeny

Energetici znova volajú po zmenách pri regulácii cien energií pre domácnosti a malé podniky. Dodávatelia energií sú presvedčení, že cenová regulácia zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ovplyvňuje podnikanie v energetike. „Z dlhodobého hľadiska sme proti celoplošnej regulácii a neuznávaniu časti nákladov na dodávku. To bráni rozvoju služieb, nasadzovaniu nových technológií, dosahovaniu cieľov v […]

Nie je hybridná fotovoltaika ako hybridná fotovoltaika

Hybridnou fotovoltaikou sa vo všeobecnosti nazývajú fotovoltaické systémy, ktoré využívajú viaceré zdroje elektriny – či už elektrinu priamo produkovanú fotovoltaickými panelmi, uloženú dočasne v batériách a elektrinu zo siete. Často sa hybridnou fotovoltaikou nazýva akákoľvek fotovoltaika s akumuláciou v batériách/akumulátoroch. Nie každý hybridný systém však funguje rovnako. Líšia sa aj tým, čo je pre používateľa asi […]

Solárne kolektory: Tlakové a Drain-Back systémy

V solárnom systéme s kolektormi je potrebné nejako dostať teplo z kolektorov do bojlera, kde zohreje vodu. Na to sa používa kvapalina, ktorá v systéme obieha. Existujú v zásade dva spôsoby, ako je v solárnom systéme riešený nútený obeh kvapaliny (nie obeh „samotiažou“), ktorá prenáša teplo z kolektorov do zásobníka vody (bojlera), a to tlakový systém a […]

NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH ÚDAJOV O SLNEČNOM ŽIARENÍ

Aký má Slnko „výkon“ Slnečné žiarenie je jednoznačne hlavným zdrojom energie Zeme, výrazne prevyšuje energiu jadra Zeme, ktorá má na povrchu formu geotermálnej energie a táto je okrem iného dôvodom vulkanickej činnosti. Takzvaná solárna konštanta je skutočná energia slnečného žiarenia, ktoré dopadá na jednotku plochy, teda meter štvorcový. Mimo atmosféry je to približne 1 360 […]

Aktuálne otázky životného prostredia

Je najvyšší čas, aby ľudia prijali “správne” opatrenia na záchranu krajiny pred veľkými environmentálnymi problémami. Ak sa dnes ignoruje, tieto škodlivé účinky určite obmedzia ľudskú existenciu v blízkej budúcnosti. Naša planéta Zem má prirodzené prostredie známe ako ekosystém, ktorý zahŕňa všetkých ľudí, rastlinný život, hory, ľadovce, atmosféru, skaly, galaxiu, masívne oceány a moria. Zahŕňa aj prírodné zdroje […]

Vodná energia

Voda tvorí až 71% celkovej plochy Zeme a teda sa jedná o najbežnejšie sa vyskytujúcu látku na našej planéte. Je to obnoviteľný zdroj energie, ktorý sme schopní dlhodobo využívať bez vážnych ekologických škôd. Energia vody je vo svojej podstate premenenou slnečnou energiou. Z celkovej slnečnej energie dodanej Slnkom na Zem tvorí len 0,4%. Energia vody má však v porovnaní […]

Chcete ušetriť na energiách, ale odkiaľ začať

Podľa jedného prieskumu ľudia rozmýšľajú a uvažujú o energiách pre svoju domácnosť priemerne 5 minút za rok. Väčšinou len keď im príde faktúra, aj to len pozrú výslednú sumu. Mnohí dokonca ani presne nevedia, koľko vlastne za energie platia. Je to niečo ťažko uchopiteľné a príliš si nedokážeme predstaviť, koľko zaplatíme za vaňu teplej vody, večer sledovania […]