Veterná energia

Aké sú výhody a nevýhody veternej energie?

Rovnako ako slnečná energia, veterná energia je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim zdrojom energie na svete, pričom Spojené štáty majú v úmysle do roku 2030 vyrobiť 20% svojej elektrickej energie prostredníctvom veternej energie.

Nie je pochýb o tom, že veterná energia zníži našu dôveru fosílnych palív ako je uhlie, ropa a plyn v nasledujúcom desaťročí, ale do akej miery je možné len špekulovať.

Ide o obnoviteľný a čistý zdroj energie , ktorý nevytvára žiadne skleníkové plyny.

V oblasti technológií pokračuje v riešení problémov, ktoré spôsobujú, že veterná energia je lacnejšia a životaschopnejšia alternatíva pre jednotlivcov a podniky na výrobu energie. 

Na druhej strane mnohé vlády ponúkajú daňové stimuly na vytvorenie rastu pre odvetvie veternej energie.

Podobne ako solárna energia, aj veterná energia si v súčasnosti získava čoraz väčšiu popularitu po celom svete.

Aj v prípade veternej energie však platí, že má svoje plusy i mínusy. Niektoré z nich si predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

 

PALIVO NA ZEMI SA VYČERPÁ TISÍC ALEBO VIAC ROKOV A JEHO NERASTNÉ BOHATSTVO, ALE ČLOVEK ICH NÁJDE VO VETRE, VLNÁCH, SLNKU A TAK ĎALEJ. 
~ JOHN BURROUGHS

VÝHODY

1. Zelený zdroj energie

Na rozdiel od uhlia alebo ropy neznečisťuje ovzdušie a nevyžaduje si ani použitie žiadnych ničivých chemikálií.

2. Obnoviteľný zdroj energie

Za vietor netreba nikomu platiť. Ak je niektorá zo zemepisných oblastí považovaná za veternú, predstavuje ideálne miesto na výstavbu veternej elektrárne.

3. Šetrí náklady

Veterné turbíny dokážu zásobiť energiou veľké množstvo domácností. Ľudia v niektorých krajinách majú už v súčasnosti možnosť kúpiť si elektrickú energiu od organizácie, ktorá ponúka energiu z tohto zdroja.

4. Moderné technológie

Veterné turbíny sú často považované za atraktívne stavebné prvky. Najnovšie z nich dopĺňajú životné prostredie aj zaujímavým dizajnom.

5. Obrovský potenciál

Veterná energia sa teší rýchlemu rastu popularity v posledných desiatich rokoch. Veterné turbíny sú dostupné v rôznych veľkostiach a ich veľkou výhodou je aj to, že ich možno budovať aj na existujúcich farmách a pôde.

NEVÝHODY

1. Spoľahlivosť vetra

Vietor nefúka na náš povel a turbíny sú tak bežne vyťažené len na približne 30 %. V prípade, že počasie nie je priaznivé a vietor nefúka, neprodukuje sa ani energia.

2. Nebezpečenstvo pre živočíchy

Konce veterných turbín môže predstavovať potenciálnu hrozbu pre vtáky a ostatné lietajúce tvory žijúce v ich blízkosti. Neexistuje pritom žiadny účinný spôsob, ako tomu predchádzať.

3. Hluk

Veterné turbíny produkujú hluk v rozsahu 50 až 60 decibelov. Niektorí ľudia, ktorí žijú v ich blízkosti, sa tak sťažujú na sprievodný hluk.

4. Bezpečnosť pre ľudí

Môže sa stať, že veľmi silné búrky a vietor môžu zničiť turbíny. Tie môžu následne spadnúť a predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí v okolí.

5. Dopad na životné prostredie

Veterné turbíny síce neznečisťujú životné prostredie, ich umiestnenie si však vyžaduje veľa priestoru, ktoré je často spojené s nutnosťou vyrúbať lesy a zrušiť zelené plochy.

6. Hrozba pre elektrizačné siete

Veterné elektrárne patria medzi takzvané nenepredikovateľné obnoviteľné zdroje elektriny. Nekontrolovateľná výstavba veterných elektrární môže ohroziť prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť prenosovej elektrizačnej sústavy.

Trh so zelenou energiou rýchlo rastie a rozvíjajú sa aj súvisiace technológie. Každý z dostupných zdrojov má však aj určité výhody i nevýhody. Je preto dôležité zvážiť množstvo faktorov, ktoré uprednostnia konkrétny z nich pre danú oblasť.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.